VÁLKA... PROČ?

05.03.2022

Nestačí obecně říct, že války byly, jsou a budou. Dokud bude existovat lidská pýcha, sobectví a touha po moci a vládě, budou boje. V malém i velkém.

Chci napsat jedinou větu, kterou dnes pronesl námi milovaný muž žijící v Americe:

                              Z pohledu rozumu je válka šachová partie.
                              Z pohledu srdce je to nedostatek lásky.