TOŽ PRÁCA

18.01.2021

Co je podstatné pro přežití? Pro hodnotné (pře)žití?

Doktor Richard Pfleger na tuto otázku odpověděl jednoduše. Pokud si dobře vzpomínám, byly to tyto čtyři věci:

rodina, děti

vzdělání

fyzická práce

krásno (kultura)

A ještě kdysi dávno v pořadu ČT se moderátoři ptali starých, hodně starých a relativně zdravých lidí, čím si zachovali tak dlouhý a zdravý život. Všichni ve výčtu hodnot, jako jsou rodinné vztahy, duchovní principy ve víře v Boha se shodli na tom základním. Jak jedna babička shrnula ve dvou slovech:

                                                                         Tož práca.