SEDM SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ MODERNĚ

03.01.2021

Současná doba mění hodnoty. Pokud ty staré nějak nevoní, ejhle, to by nebyl Čech, aby jim nedal nové pojmenování. Takové, které se zdají pěknější, nebo dokonce správné!

Sedm smrtelných hříchů není nic jiného, než seznam zásadních chybných postojů a činů člověka, takových, které nepřinesou požehnání a trvalé štěstí. Jistě, je to křesťanské pojetí žití, nicméně jako národ se stále hlásíme ke křesťanským tradicím, kořenům, a společnost na těchto hodnotách stála hodně dlouho. Držela pohromadě.

LENOST            -          Prokrastinace

NESTŘÍDMOST -         My žijeme!

PÝCHA              -          Zdravé sebevědomí

LAKOMSTVÍ      -          Dravý svobodný trh

HNĚV                -          Adekvátní reakce na nepřiměřené chování druhých (agrese)

SMILSTVO        -          Cílem muže není mít ženu, ale sex. Žena je prostředek.
                                     Cílem ženy jsou peníze, muž je tím prostředkem, jak je získat.

NEVĚRA V JEDNOHO BOHA -  Máme bezpočet bohů. Třeba alkohol, jemu se člověk u výčepu klaní                                        ... nebo internet, sociální sítě, sport a pod.


PS: podle profesora Kašparů