PTAČÍ PŘÍJMENÍ

17.03.2021

Je až s podivem, kolik lidí je pojmenováno podle ptáků. Že se lidé rozlišovali podle místa, kde žili, nebo podle zaměstnání či podle nějakého typického povahového rysu, to víme. Ale proč třeba Havranovi? Copak tatík Havran měl velký nos? A paní Slavíková byla pěvkyně?

Zkusím vyjmonovat, s jakými příjmeními jsem se za život setkala. Jména psaná kurzívou jsou jen z doslechu.

Bukačovi
Čápovi
Čejkovi
Červenkovi
Čížkovi
Dudkovi
Havranovi
Holubovi
Hrdličkovi
Jeřábkovi
Jiřičkovi
Kalousovi
Kavkovi
Kosovi
Křivkovi
Lelkovi
Lyskovi
Mlynaříkovi
Orlovi
Pěnkavovi
Polákovi
Poštolkovi
Skřivanovi
Skřivánkovi
Slavíkovi
Slukovi
Sojkovi
Sokolovi
Sovovi
Stehlíkovi
Strakovi
Strnadovi
Sýčkovi
Špačkovi
Vrabcovi
Vránovi
Zedníčkovi