MŮŽE NĚCO DOBRÉHO VZEJÍT Z RUSKA?

29.06.2021

Jistěže může. Dokud ruští vládci nevyhnali či nepobili všechny své vzdělance a šlechtice a dokud se nezopíjela celá Rus vodkou, žilo v této zemi mnoho skutečně moudrých, odvážných, vzdělaných, spravedlivých i svatých mužů (a také  žen).

Svatý Serafim Sarovský je mezi běžným lidem málo známé jméno. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století žil muž Prochor Mošnin, cca 500 km jižně od Moskvy. Jako mladý vstoupil do kláštera, pak žil velice asketicky, nějakou dobu (rozuměj, léta) žil v osamocení, pak opět v klášteře... Napsal knihy, řekl spousty moudrých vět. Jedna z nejznámějších zní:

Získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu. To se mi moc líbí. I kdyby "to kolem" nebyly tisíce spasených, tak vlastní osobní pokoj znamená víc než peníze, krása, sláva, majetek, ba i zdraví.

A teď jedno Serafímovo Poučení:

Pijte tam, kde pije kůň.

Kůň nikdy nepije špatnou vodu.

Postavte postel tam, kde spí kočka.

Jezte ovoce, které nakousl červ.

Klidně trhejte houby,

na kterých sedí mouchy a komáři.

Zasaďte strom do země,

kterou rozryl krtek.

Postavte dům na místě,

kde se ohřívá had.

Vykopejte studnu tam,

kde se ptáci ukrývají před horkem.

Usínejte a vstávejte se slepicemi,

získáte zlaté zrnko dne.

Jezte více zeleně,

budete mít silné nohy

a odolné srdce jako zvířata.

Častěji plavte,

budete se cítit na zemi

jako ryba ve vodě.

Častěji se dívejte na oblohu,

ne pod své nohy,

a vaše myšlenky budou jasné a lehké.

Buďte více v tichu a méně mluvte

a ticho se usadí ve vaší duši

a váš duch bude spokojený a klidný.

Nádherné. Jediné, čemu nerozumím, je to zlaté zrnko dne (asi proto, že fakt nechodím spát se slepicemi a ráda vstávám až kolem osmé hodiny ranní).