JE PRO ZPĚVAČKU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INTONACE?

27.04.2021

Neumím odpovědět sama sobě.

Na hodinách zpěvu na intonaci samozřejmě lpím, procvičujeme ji, trénujeme všechny možné tvary akordů, skoky, půltóny, představivost zpěvu ve vlastní poloze, intonování bez doprovodu, a tak dále.

Jenže. Ono to nějak nestačí. Mám (a měla jsem) několik zpěvaček vyšlých z dětského pěveckého sboru, a intonují výborně, ovšem něco jim chybí a mám pocit, že jejich pěvecký projev u nich nedokážu změnit a vést jejich talent trochu jiným směrem. Sama jedna žačka (bylo jí asi 35), mi vyprávěla, jak lidé, když ji slyší zpívat, řeknou, no jo, Severáček. Jako by nedospěla ve vlastní osobnost, v ženu s vlastním výrazem. A její zvyklosti z dězského sboru jsou natolik zafixované, že sama není schopna změny.

A co je rozhodující pro dobrého zpěváka?

čistá intonace

rovný instrumntální tón

neomylný rytmus

stylové cítění

hudební paměť

také trochu té znalosti not a hudební teorie

A pro zpěváka chtějícího zpívat na veřejnosti ještě přidávám kus herectví, exhibicionismus, také trochu té tělesné krásy nebo aspoň osobní noblesy, a v neposlední řadě schopnost pracovat v týmu.