HLAVNĚ TO ZDRAVÍČKO...?

23.12.2021

Přiznám se, že nerada slyším toto přání. Lidé si přejí všelicos, lásku, spokojenost, úspěch ve škole, v práci... a hlavně to zdravíčko. To nikdo nezapomene dvakrát zdůraznit.

Teď před Vánoci a zvláště v době covidové je to věta znovu a znovu opakovaná.

Taky chci být zdravá, a taky to přeji svým blízkým, potažmo všem lidem, a snažím se pro to něco dělat. Ale nepovažuji to za "HLAVNÍ". Copak cesta ke štěstí, cesta k naplnění smyslu života vede skrze zdraví?

Tak jak k životu patří zrození, tak k němu patří i nemoc a smrt. Znám lidi zdravé a nespokojené, a naopak lidi nemocné a šťastné.

Skrze utrpení se přibližujeme Bohu, řekl jeden duchovní vedoucí. Nemocí se tříbí naše nezdravé životní postoje, skrze bolest máme možnost poznat svou neposlušnost, trápení a protivenství nám dává šanci uvidět a otočit směr vlastního života.

Štěstí přichází skrze Krásno, skrze Harmonii. Můžeme je i my vytvářet. Štěstí přichází skrze spojení s Bohem.

            A tak přeji všem lidem dobré vůle:
Co nejméně utrpení - fyzického i duševního, kvalitní vztahy v rodině a s přáteli, dostatek síly k denní práci a stále novou a novou radost, byť z maličkostí. Přeji všem, ať jste šťastni sami v sobě.