DRUHÉ ZAMYŠLENÍ

09.09.2020

Ohlédnutí za Vánoci.

Jako mladší jsem si těchto nápisů křídou nad dveřmi domů nevšímala. Později jich začalo přibývat a já jsem se ošívala, neb myšlenka na Kašpara, Melichara a Baltazara mi přišla příliš smyšlená a tím i poněkud pohanská. No, byla jsem hloupá... Ale mračila jsem se nad pověrou, že právě tato tři jména nosili právě tři králové, kteří přišli do Betléma v roce nula poklonit se malému Ježíši. V Bibli je napsáno, že přišli "mudrcové z Východu". O jejich počtu nic není uvedeno, mohli být jen dva zrovna tak jako třeba deset, třeba i s družinou... Počet tří králů je jen analýzou k darům, které rodině přinesli. Zlato, kadidlo a myrhu.

Ovšem myšlenka novoročního žehnání domům se mi líbila a líbí. Kdo by nechtěl požehnání k dalšímu roku života! Ať je to zdraví, ochrana majetku, radost z dobrých věcí....

A na konec všeho jsem zjistila, že písmena K, M, B vůbec nejsou zkratkou jmen tří králů. Znamenají krásnou prosbu:

Christus mansionem benedicat. (Kristus požehnej tomuto domu).

A toto žehnání přeji sobě i všem, kdo do tohoto blogu nakouknou :)