DESIDERATA

08.01.2021

Jděte tiše uprostřed toho ruchu a spěchu a pamatujte, jaký klid můžete najít v tichu.

Pokud je to jen možné, aniž byste ztratili svou tvář, vycházejte dobře se všemi lidmi.
Svou pravdu sdělujte klidně a jasně a naslouchejte ostatním, i hloupým a ignorantům; oni také mají co říct.

Vyhněte se lidem hlučným a agresivním, neboť ti jsou jedem pro duši.

Pokud se budete porovnávat s ostatními, můžete se stát domýšlivými nebo zahořklými,
vždy se najde někdo lepší nebo horší než vy.

Užívejte si svých úspěchů a plánů.
Uchovejte si zájem o svou životní dráhu, nicméně buďte skromní; ona je tím pravým majetkem v průběhu času.

Cvičte obezřetnost ve svých záležitostech, svět je totiž plný klamů. Ale nenechte se tím zaslepit, abyste neviděli ctnost, která tu je; mnoho lidí usiluje o vznešené ideály a všude je život plný hrdinství.

Buďte sví. Zvláště nepředstírejte city.
Ani nebuďte cyničtí k lásce, neboť tváří v tvář vší té vyprahlosti a zklamání je stejně věčná jako tráva.

Přijímejte vlídně moudrost stáří a důstojně nechte odcházet věci mládí.

Pěstujte duchovní sílu, aby vás chránila v náhlém neštěstí. Ale netrapte se temnými představami.
Mnoho obav se rodí z únavy a osamění.

Vedle zdravé disciplíny buďte k sobě vlídní.
Jste dětmi vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy; máte právo tu být.
A ať je vám to zřejmé nebo ne, nepochybujte o tom, že se vesmír vyvíjí, jak by měl. Proto buďte v míru s Bohem, ať už si ho představujete jakkoli.

A ať je vaše práce a touha jakákoli v tom rušném zmatku života, udržujte klid ve své duši. I se vším tím klamem, dřinou a zmařenými sny, svět je stále krásný.

Buďte veselí. Usilujte o štěstí.

Max Ehrmann, americký spisovatel, evangelista a právník, napsal tento text v roce 1927. Přeložil Václav Zouzalík.