CITÁTY

08.12.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bert Hellinger (profesor a zakladatel rodinných konstelací, Němec, kdysi kněz, opustil celibát a stal se psychoterapeutem a spisovatelem. Bylo mu 93 let v roce 2019, když zemřel.) :

"Život vás zklame, abyste přestali žít v iluzích a viděli realitu.

Život ničí vše zbytečné, až zůstane jen to důležité.

Život vás nenechá na pokoji, abyste se přestali obviňovat a přijali vše tak, jak to "JE".

Život vám vezme to, co máte, dokud si nepřestanete stěžovat a nezačnete být vděční.

Život vám posílá konfliktní lidi, aby vás uzdravili, takže se přestanete dívat navenek a začnete odrážet to, jací jste uvnitř.

Život vás nechá znovu a znovu padat, dokud se nerozhodnete poučit.

Život vás svádí z cesty a předkládá vám křižovatky, dokud nepřestanete chtít mít vše pod kontrolou a nepotečete jako řeka.

Život vám staví na cestu nepřátele, dokud nepřestanete "reagovat".

Život vás děsí a bude vás děsit tolikrát, kolikrát bude třeba, dokud neztratíte strach a znovu nezískáte víru.

Život vás vzdaluje od lidí, které máte rádi, dokud nepochopíte, že nejsme toto tělo, ale duše, kterou obsahuje.

Život se vám mnohokrát, mnohokrát vysměje, dokud nepřestanete brát všechno tak vážně a nezasmějete se sami sobě.

Život vás rozbije na tolik kousků, kolik je potřeba, aby k vám proniklo světlo.

Život vás konfrontuje s rebely, dokud se ho nepřestanete snažit ovládat.

Život vám opakuje stejné poselství, v případě potřeby s křikem a fackami, dokud ho konečně neposlechnete.

Život posílá blesky a bouře, aby vás probudil.

Život vás ponižuje a někdy znovu a znovu poráží, dokud se nerozhodnete nechat své ego zemřít.

Život vám odpírá majetek a velikost, dokud nepřestanete chtít majetek a velikost a nezačnete sloužit.

Život vám přistřihuje křídla a ořezává kořeny, dokud nepotřebujete ani křídla, ani kořeny, ale prostě zmizíte ve formách a vaše bytost poletí.

Život vám odpírá zázraky, dokud nepochopíte, že všechno je zázrak.

Život ti zkracuje čas, abys spěchal naučit se žít.

Život tě zesměšňuje, dokud se nestaneš ničím, nikým, a pak se staneš vším.

Život vám nedává to, co chcete, ale to, co potřebujete, abyste se mohli vyvíjet.

Život tě zraňuje a trápí, dokud se nevzdáš svých rozmarů a záchvatů vzteku a neužiješ si svého dechu.

Život před vámi skrývá poklady, dokud se nenaučíte vyjít do života a hledat je.

Život ti odpírá Boha, dokud ho neuvidíš ve všech a ve všem.

Život tě probouzí, ořezává, láme, zklamává. Ale věřte mi, je to proto, aby se projevilo to nejlepší, co ve vás je... dokud ve vás nezůstane jen LÁSKA. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2023:

Vkládám citát Václava Havla, vepsaný do žuly na schodě u liberecké radnice, jako vzpomínku na něj po uplynutí dvanácti let od jeho odchodu.
Citát je krásný, jeho provedení o něco méně, pamatuji, bylo kolem toho mnoho nespokojených řečí. Ale lepší takto než vůbec.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svatý Jan od Kříže:
"Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I rozbité hodiny ukazují dvakrát za den správný čas.


(Internet praví, že jest to přísloví švýcarské, snad kvůli těm hodinám, nicméně já jsem větu poprvé četla v knize od Paula Coelho.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahátmá Ghándí:
Když křičíte, slyší vás každý. Když šeptáte, slyší vás ten, kdo stojí vedle. Ale když mlčíte, slyší vás jen ten, kdo vás miluje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O čtyřech důležitých věcech...

1. Jsou čtyři věci, které je třeba používat

Voda, Chleba, Máslo, Víno.

2. Jsou čtyři věci, které je třeba dodržovat

Řád v hudbě, Zákony země, Úklid v domě, Pořádek v hlavě.

3. Jsou čtyři věci, které si potřebujeme umět udržet

Naše ctihodnosti, Tajemství někoho jiného, Věrnost, Dobré vzpomínky.

4. Jsou čtyři věci, které potřebujeme umět odpouštět

Chyby rodičů, Slabosti přátel, Činy našich nepřátel, Vlastní omyly

5. Jsou čtyři věci, které potřebujeme umět rozpoznat

Pravá láska, Skutečnou oddanost, Falešné přátelství, Lži a fantazie.

6. Jsou čtyři věci, které musíme umět

Upřímně poděkovat, Chodit včas, Neskákat lidem do řeči, Mít emoce ke svým nepřátelům pod kontrolou.

7. Jsou čtyři věci,které je třeba umět ignorovat

Omyly někoho jiného, Drby o někom, Zvěsti o sobě ,Svůj vlastní úspěch.

8. Jsou čtyři věci, které musíme umět tolerovat

Nepochopení ostatníc, Chování milovaných lidí, Nenávist nepřátel, Nedokonalost těla.

9. Jsou čtyři věci,které potřebujeme umět slyšet

Hudbu ticha, Hlas svědomí, Volání srdce, Hlas Boží.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.7.2023

Poznámka: Můžeme diskutovat... můžeme odmítat nebo nadšeně přijímat, přesto je to super citát k zamyšlení. Já osobně si myslím, že citát je pravdivý. Navzdory tomu, jakou úctu chovám k církvi.
Citát se nachází v muzeu v Nové Pace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sv. Maxmilián Kolbe:

Kdo se v životě pokouší vyhnout se těžkostem a vždycky jen ustupuje, ten nezná opravdové štěstí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Válka je z pohledu rozumu šachová partie a z pohledu srdce nedostatek lásky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hranice mezi komercí a uměním je tenká.
Umění na rozdíl od komerce povznáší, neb připomíná božskou podstatu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------