BRIDA

27.09.2023

Brida je myslím třetí román Paula Coelho. Mám tohoto brazilského autora moc ráda, vlastně čím dál tím víc, tak jak poznávám jeho dílo a jeho osobnost (tu hlavně z knihy Zpověď poutníka).

Coelho je podobně jako Austenová buďto milován nebo odmítán. Vím, jeho dílo obsahuje spoustu ezoteriky, magie, nadpřirozených jevů. A to se mi právě líbí, neb si myslím, že většina z nás nějaké zážitky, které se nedají vysvětlit, má. Já jsem třeba jako dítě často byla ve snu mimo tělo - létala jsem. Vídala jsem bytosti, anděly. Někdy ještě dnes. A tyto prožitky, většinou přicházející samy o sobě, někdo vyvolává skrz rituály, možná vlastně spíš skrze svou víru. Rituály, i ty zcela běžné a obvyklé, nás vždy uvádějí do harmonie.

Věci mystické či nevysvětlitelné pro mne vůbec nejsou v rozporu s vírou v Boha. Ve Zpovědi Coelho vypráví o své křesťanské víře, a přitom má spoustu nadpřirozených zážitků. Nesvalovala bych vše hned na ďábla, jak to mnozí dělají. Nevím, nerozumím, a proto neposuzuji a neodsuzuji. Jen vnímám ovoce (důsledky), jaké onen člověk (nebo i já) nese. Jak říká Bible: Po ovoci poznáte dobrý strom. (To neznamená, že se vším hned souhlasím a že bych chtěla sama a nebo dokonce někomu dalšímu doporučovala procvičovat nějaké praktiky, které vážně nemusí být od Boha. Opatrnost je na místě).

Nechtěla jsem a nechci tady psát rozbor Coelhova díla, na to mám moc málo odbornosti, zkušenosti a zjevení. Chci tu jen ocitovat pár vět, které mne v knize oslovily.

Třeba: "I rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas." (Pravděpodobně je to španělské přísloví).

            "Bůh má pastýře ve zvláštní oblibě. Jsou to lidé zvyklí na přírodu, ticho a trpělivost. Mají všechny ctnosti potřebné ke spojení s Vesmírem."

            "Zeptala se jí, jestli nosí všechny kusy šatstva, které má. - Jistěže ne. - Takže od tohoto týdne používej všechno, co máš ve skříni.
Všechno, co obsahuje naši energii, musí být ustavičně v pohybu. Šatstvo, které sis koupila, je tvou částí a představuje zvláštní chvíle.
Šatstvo přeměňuje emoci v matérii. Je to jeden z mostů mezi viditelným a neviditelným. Některé kusy oblečení dokonce mohou ublížit, protože byly určeny někomu jinému a nakonec skončily u tebe. ... Zbav se šatstva, které nebylo určeno pro tebe."

            "Je těžší změnit něco vnějšího než to, co je uvnitř."

            "Žádný cit, třeba láska, nestárne společně s tělem."

            "Do rukou každého člověka Bůh vložil Dar - nástroj, jejž On používá, aby se projevil světu a pomohl lidstvu. Lidskou bytost si Bůh zvolil za Svou paži na Zemi."

             "Tradice nutí každého, aby se naučil tomu, co potřebuje, a ne pouze tomu, co chce."